Detektivní kancelář Ostrava

Nebojte se zavolat:
+420 603 790 572

foto4

Informace, produkty a služby

Poradenství při styku s policií - zajištění podkladů a příprava trestního oznámení. Zabezpečení objektů (alarmy, kamerové systémy) , zjišťování majetkových poměrů fyzických či právnických osob, odhalování pojistných podvodů, kontrola nemocných a práce neschopných zaměstnanců, kontrola dodržování pracovní doby zaměstnanců, prověřování budoucích zaměstnanců, bezpečnostní analýzy objektů, mimosoudní i soudní řešení pohledávek, psychologické poradenství, maximální diskrétnost a profesionalita, ochrana osob a majetku, odškodnění (dopravní nehody), speciální školení, kurzy a výcvik (včetně výuky střelby a speciálních dovedností), vyhledávání odposlechů.

  • analýza zabezpečení objektů, vytvoření projektu na efektivní zabezpečení objektů a jeho následnou realizaci (skladové prostory, firemní prostory, soukromé objekty, atd.) a mnohé další, dle přání klienta
  • elektronické zabezpečovací systémy, kamerové systémy (projektování, instalace, servis)
  • převoz finančních hotovostí a cenin
  • ochrana osob a VIP osobností

Dle nařízení vlády ČR č. 469/2000 Sb. jsou "Detektivní služby - služby soukromých detektivů" služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.